Računovodski servisi – imenik
Random header image... Refresh for more!

Računovodski servis


Sestavni del računovodstva je tudi računovodsko analiziranje. Pravzaprav izraz analiziranje v našem primeru pomeni dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem bonitete na podlagi primerjave podatkov v računovodskih obračunih in predračunih in s predlaganjem izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih. Presojanje ter pojasnjevanje stanja in uspešnosti poslovanja je največkrat zasnovano na primerjavah podatkov v računovodskih obračunih in predračunih. Računovodski servis z izkušnjami in potrebnim strokovnim znanjem vsakemu poslovnemu subjektu zagotavlja metodično usklajenost računovodskih predračunov z računovodskimi obračuni.

Slednji pokaže odmik od dejanskih podatkov, ki se razlikujejo od prvotno načrtovanih, pri tem pa je potrebno najti in odpraviti vzroke za take odmike. Profesionalni računovodski servis zagotovo zaposluje strokovnjake s področja računovodske dejavnosti vseh razsežnosti, med njimi tudi dobrega analitika, ki mora izvrstno poznati organigram podjetja, njegove dejavnosti, metode razčlenjevanja, primerjanja in računanja ustreznih kazalnikov ter bistvo njihovega smiselnega povezovanja.

1 comment

1 Žiga Miklič { 07.24.12 at 11:45 }

Vse dejavnosti, ki jih računovodski servis opravlja niso obvezne po zakonu.

Oddaj komentar.