Računovodski servisi – imenik
Random header image... Refresh for more!

Računovodstvo PR

Računovodski servis Konto

Računovodski servis Konto odlikujejo vrhunska računovodska storitev, primerna cena, celovita storitev, fleksibilnost. Računovodstvo Konto izvaja storitve s področja računovodstva, davkov, financ, delovnih razmerij, svetovanja in organizacije dela. Računovodstvo Konto, ki deluje že od leta 1989, se je razvilo v eno največjih podjetij v državi, ki se ukvarja z opravljanjem finančno-računovodskih in davčnih storitev za pravne osebe.

Računovodstvo Konto lahko na trgu nastopa v vlogi vodje vaše finančno računovodske službe, ali kot vaša finančno računovodska služba v celoti ali pa le zagotavlja storitve po smiselnih sklopih (npr. računovodstvo vodenja glavne knjige). Računovodski servis Konto zaposluje in izobražuje vrhunske računovodske strokovnjake z licenco pri Slovenskem inštitutu za revizijo – preizkušeni računovodje. Naj omenimo še nekatere računovodske storitve, ki jih ponuja računovodski servis Konto:

  • dvostavno knjiženje in kontiranje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige,
  • obračunavanje plač in drugih stroškov iz zaposlitve,
  • vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
  • izdelava računovodskih izkazov in davčnih obračunov,
  • davčno svetovanje.

Računovodski servis Enras

Podjetniki in lastniki majhnih podjetij prepuščajo vodenje računovodstva računovodskemu servisu, saj sami nimajo dovolj znanja s področja računovodstva in davkov. Vse lepo in prav. Toda zaradi pomanjkljive informiranosti naročnikov o računovodski zakonodaji, slednji podcenjujejo delo, ki ga opravlja računovodski servis. Saj ne gre zgolj za vnašanje podatkov v knjigovodske evidence ter na podlagi tega sestavljanje obračunov in poročil, ki jih zahtevajo predpisi. Če se naročniki ne zavedajo pomembnosti vpliva poznavanja predpisov na računovodskem in davčnem področju, težijo le h kratkoročnem in hitrem zaslužku, pri tem pa nimajo jasnega vpogleda v poslovanje in izgubljajo stik z informacijami in podatki, ki jih potrebujejo pri odločanju in vodenju.

Posledice tovrstne brezbrižnosti lahko hitro pripeljejo podjetje do izgube, neučinkovitega investiranja, zapletov, celo propada podjetja. Računovodski servis vam lahko pomaga, če ste vi pripravljeni uvideti njihovo vrednost.