Računovodski servisi – imenik
Random header image... Refresh for more!

Računovodstvo mora biti strokovno


Mladi podjetniki velikokrat razmišljajo, da bi sami vodili računovodstvo. S tem bi prihranili nekaj stroškov. To nam velikokrat vcepijo različna oglaševanja novih in sodobnih programov za samostojno vodenje računovodstva. Tako razmišljanje je zmotno. Računovodstvo je področje, ki mora biti strokovno vodeno, če želimo imeti učinkovito in poslovno uspešno podjetje. Pametno je, da se odločimo za priznani računovodski servis, ki nam bo znal poleg finančnega vodenja, svetovati tudi glede pomembnih poslovnih odločitev. [Read more →]

April 9, 2012   No Comments

Kako izbrati računovodski servis?


Težišče sodobnega računovodstva je obvladovanje notranje ekonomije. Od računovodje se pričakuje, da bo sodeloval pri snovanju poslovnih ciljev, utiranju poti za njihovo uresničevanje ter pri nadziranju vsega tega. Pri izbiri idealnega računovodskega servisa, ki bo skrbel za vaše računovodske storitve, je zato treba biti pozoren na precej več stvari kot samo ceno. [Read more →]

March 7, 2011   No Comments

Računovodske storitve


Ko izbirate računovodski servis, ki bo opravljal računovodske storitve za vaše podjetje, morate biti pozorni na več stvari: pozanimajte se o uspešnosti računovodskega servisa, ali so njihove stranke zadovoljne z opravljanjem njihovih storitev, pozanimajte se, ali bodo imeli dovolj časa za vaše računovodske potrebe, da vam bodo na voljo tudi za svetovanje, ko ga boste rabili. [Read more →]

November 23, 2010   No Comments

Računovodski servis


Sestavni del računovodstva je tudi računovodsko analiziranje. Pravzaprav izraz analiziranje v našem primeru pomeni dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem bonitete na podlagi primerjave podatkov v računovodskih obračunih in predračunih in s predlaganjem izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih. Presojanje ter pojasnjevanje stanja in uspešnosti poslovanja je največkrat zasnovano na primerjavah podatkov v računovodskih obračunih in predračunih. Računovodski servis z izkušnjami in potrebnim strokovnim znanjem vsakemu poslovnemu subjektu zagotavlja metodično usklajenost računovodskih predračunov z računovodskimi obračuni. [Read more →]

November 1, 2010   1 Comment

E-knjigovodstvo


Vas zanima računovodstvo ali pa se odločate za računovodski servis? Obiščite spletno stran Knjigovodstvo in računovodski servis, kjer boste našli vse potrebne informacije za računovodstvo in računovodski servis. [Read more →]

June 7, 2010   No Comments

Fin Servis


Ali iščete strokoven, natančen, zanesljiv, hiter in izkušen računovodski servis? Potem vam toplo priporočamo ljubljanski računovodski servis Fin Servis, ki zagotavlja vse to in še več.

Fin Servis je računovodski servis, katerega zaposleni imajo večletne izkušnje, so strokovni, hitri in predvsem natančni, zato zagotavljajo, da napak v vaših knjigah ne bo. če ste siti površnih in nevestnih računovodij, potem vam bo Fin Servis povrnil vero v kvalitetno računovodstvo. Obiščite spletno stran www.fin-servis.com in se sami prepričajte o njihovi ponudbi. Naj vas ne skrbi, da vam bodo pobrali preveč, kajti z njihovo pomočjo boste veliko prihranili in si pridobili še več. Fin je kvaliteten računovodski servis, ki je zlata vreden.

June 7, 2010   No Comments